Academy of Chinese Martial Arts
Kung Fu

Tai Chi System

Η άσκηση του Tai Chi Chuan
 
Σην σχολή μας στα Γιάννενα εξασκούμε το στιλ Chen (Chen style), το παλαιότερο από τά 5 αναγνωρισμένα στιλ του Tai Chi (Chen, Yang, Hao, Wu, Sun), και πρόδρομο των υπολοίπων.

• Βασική στάση (Zhang Zhuang)

 
Είναι η θεμελιώδης στάση για την καλλιέργεια του Tai Chi Chuan και η γέφυρα που το ενώνει με τον διαλογισμό. Αν και εξωτερικά φαίνεται πολύ απλή, η στάση αυτή καθιστά σιγά σιγά το Ταντιέν (Dan Tian) -την περιοχή κάτω από τον αφαλό- κέντρο του σώματος, επιτρέποντας στην ενέργειά μας να ρέει ανεμπόδιστα προς και από αυτό σ’ όλο το σώμα.

• Reeling silk (Chan Si Gong)

 
Μία σειρά 11 πολύ βασικών κινήσεων του Chen style, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν είτε σαν μέρος της εξάσκησής του είτε σαν αυτόνομο Qi Gong. Οι ασκήσεις αυτές μιμούνται τις σπειροειδείς κινήσεις του μεταξοσκώληκα, καθώς δημιουργεί τό μεταξένιο κουκούλι του, και μας μαθαίνουν πώς να κινούμε ολόκληρο το σώμα μας σε μία ενότητα, χρησιμοποιώντας όλη μας την ενέργεια σε κάθε κίνηση. Είναι χαρακτηριστικές του στιλ Τσεν, και αποτελούν τά βασικά δομικά στοιχεία των πιο σύνθετων κινήσεων που συναντάμε στις φόρμες. Η καλλιέργεια του Reeling Silk είναι πολύ σημαντική για όσους ενδιαφέρονται για την εμβάθυνση στις βασικές αρχές της κίνησης του σώματος, αλλά και για εκείνους που τους αφορά κυρίως η θεραπευτική και ενεργειακή πλευρά του Τάι Τσι Τσουάν.

• Σειρά 19 κινήσεων

 
Είναι μία πλήρης φόρμα, που δημιουργήθηκε από τον Grand Master Chen Xiaowang, για να δώσει τη δυνατότητα μιας γρήγορης εισαγωγής στην τέχνη τού Chen style, στη σύγχρονη εποχή. Συνδυάζει κινήσεις από τις δύο βασικές, παραδοσιακές φόρμες, τη Lao Jia (παλαιά φόρμα) και τη Xin Jia (νέα φόρμα), και απαιτεί λιγότερο χρόνο για την εκμάθηση και την εξάσκησή της. Διαθέτει όλα τά στοιχεία τού παραδοσιακού στιλ, με τις χαρακτηριστικές αργές, ρέουσες και σπειροειδείς κινήσεις, αλλά και τις απότομες εκρήξεις (Fa Jin), που κάνουν το Τσεν τόσο διαφορετικό από τά άλλα στιλ Τάι Τσι Τσουάν. Εκτός από εξαιρετική εισαγωγή στην τέχνη του Chen style, η σειρά των 19 κινήσεων είναι και μια αυτόνομη άσκηση που βοηθάει στην ευεξία και τήν ενδυνάμωση του οργανισμού.

• Lao Jia Yi Lu

 
Είναι η παλαιότερη φόρμα (18ος  - 19ος αι.) του Tai Chi Chuan που έχει φτάσει ως τις μέρες μας. Αποτελείται από 75 κινήσεις και είναι η βασική φόρμα εξάσκησης για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στο στιλ Τσεν.

• Lao Jia Er Lu: Pao Chui ή Canon Fist

 
Αποτελείται από 45 κινήσεις και εκτελείται συνήθως «εκρηκτικά» και σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Βοηθάει στην ενδυνάμωση του σώματος και, όπως και οι φόρμες των όπλων, απευθύνεται σε όσους έχουν προηγούμενη πείρα στην εξάσκηση στο Chen Tai Chi Chuan.

Xin Jia Yi Lu

Δημιουργήθηκε στις αρχές  του προηγούμενου αιώνα από τον θρυλικο Chen Fake (παππού του GMChen Xiaowang) και άρχισε να διδάσκεται όταν εκείνος μετανάστευσε από το Chenjiagou στο Πεκίνο. Αποτελείται από 83 κινήσεις,πλουσιότερες στην εκτέλεση τους, από τις υπόλοιπες φόρμες και για αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν εμβαθύνει τουλάχιστον στην Laojia Yilu.

• Σπαθί

 
Η φόρμα του σπαθιού, γεμάτη χάρη και δύναμη, μιμείται τις σπειροειδείς κινήσεις του δράκου. Αποτελείται από 49 κινήσεις και απευθύνεται κυρίως σε ασκούμενους με προηγούμενη πείρα στην εξάσκηση στο Chen style.

• Pushing hands

 
Εκτός από την εξάσκηση στις φόρμες, το Tai Chi Chuan περιλαμβάνει και ένα σύνολο ασκήσεων που εκτελούν οι ασκούμενοι σε ζευγάρια. Αποτελούν το πρώτο βήμα για όσους ενδιαφέρονται για τη μαχητική πλευρά του Tai Chi Chuan, αλλά κυρίως αποτελούν εξαιρετικές ασκήσεις καλλιέργειας της ευαισθησίας, καθώς ενδυναμώνουν τη διαδικασία παρατήρησης του εαυτού μας, μέσα από την επαφή με τον άλλον.

• Qi Gong

 
Είναι μία σειρά ενεργειακών πρακτικών (αυτό άλλωστε σημαίνει και το όνομά του: «εργασία με την ενέργεια») που μοιράζεται πολλά κοινά στοχεία με το Tai Chi Chuan, αλλά αποτελεί κι ένα αυτόνομο σύστημα καλλιέργειας της ενεργειακής διαδικασίας. Σε συνδυασμό με την αναπνοή, οι ασκήσεις αυτές βοηθούν στην παρατήρηση της κίνησης της ενέργειας και στην αρμονική ροή της. Η ενδυνάμωση του οργανισμού και η διατήρηση ενός καλού επιπέδου υγείας είναι τά άμεσα οφέλη από τις ασκήσεις αυτές.